EN 531 - CE sertifisert arbeidstøy for personer utsatt for varme

Standarden har blitt trukket tilbake og erstattet med EN ISO 11612. Det er fortsatt lov å selge plagg sertifisert til denne standarden, men ingen nye plagg vil være sertifisert.

Verneklær sertifisert i henhold til EN 531 gir brukeren beskyttelse mot kortvarig kontakt med varme og flammer. Varmen kan konvektiv, strålende, fra smeltet materiale, eller en kombinasjon av disse.

Plagget er klassifisert for følgende parametere:

(A) Begrenset flammespredning

(B) Konvektiv varme, en skala på 1-5 hvor 5 er best

(C) Radiant varme, skala 1-4, der 4 er best

(D) Sprut fra smeltet aluminium, skala 1-3 hvor 3 er den beste

(E) Sprut fra smelter jern, skala 1-3 hvor 3 er den beste