EN 149 - Åndedrettsvern

Standard for luftveismasker med partikkelbeskyttelse.
Masker er klassifisert i 3 klasser avhengig av evnen til å skille luftbårne partikler i henhold til FFP (Filtrering Face Pieces).

Klasse Separasjonsevne (ved 95 l / min luftmengde) Tillater lekkasje mellom maske og ansikt
FFP1 Filter skiller ut 80% av luftbårne partikler < 22%
FFP2 Filter skiller ut 94% av luftbårne partikler. < 8%
FFP3 Filter skiller ut 99% av luftbårne partikler. < 2%