Pressemateriale for Blåkläder

Her finner du pressemateriale for Blåkläder AS

Ved bruk av pressematerial skal korrektur sendes for godkjenning til daniel.eres@blaklader.com innen trykking/publisering. Du finner følgende materiale her:

  • Logoer
  • Grafisk identitet
  • Bilder - Hovedkontor Sverige

Ved spesielle ønsker kontakt Blåkläder