Kaikki, mitä tarvitsee tietää Blåkläderin CE-merkinnöistä

Tässä on lyhyt tiivistelmä CE–standardeista, jotka ovat Euroopan unionin asettamia turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevista vaatimuksista.

CE–merkintä tarkoittaa, että tuote täyttää tietyn tuoteryhmän vaatimukset. Tämä ei kuitenkaan takaa, että tuote estää onnettomuuksia tai vakavia vahinkoja, jos käyttäjä kohtaa tällaisia riskejä työympäristössään.